0 552 591 1664

Alya Akrilik Dış Cephe Boyası

Alya Akrilik Dış Cephe Boyası

ALYA AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

TANIM
Saf akrilik bağlayıcı esaslı, mat görünümlü, son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Güneş ışınlarına, dayanıklıdır. Nefes alma özelliği sayesinde yapı elemanları arasında buhar geçişini sağlar. Uygulandığı yüzeylerde yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Akrilik Dış Cephe Boyası, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde ve ayrıca kirlenmiş, rengini kaybetmiş emülsiyon esaslı eski boyalı yüzeylerde, dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

UYGULAMA
Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yeni boyanacak yüzeylerin mutlaka, eski boyalı yüzeylerin ise, gerekli zemin hazırlığı yapıldıktan sonra, üniversal Astar ile astarlanmış olması, boya sarfiyatında önemli bir ekonomi sağlayacağı gibi, boya aderansına ve canlılığına maksimum katkı sağlayacaktır. Katlar arası 6-8 saat beklenilmesi önerilir. Uygulama sırasında yüzey ısısının +5°C ile +30°C olmasına özen gösteriniz. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulamadan kaçınınız. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi önerilir. Yeni sıvalı yüzeylere dört hafta kuruması için zaman verilmelidir. Uygulama öncesi ve sonrasında 12 saat boyunca yüzey yağıştan ve dondan korunmalıdır (koruma örtüleri, ısı makineleriyle). +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.

Dış cephelerde yapılacak yüksek metrajlı boya işlerinde, ürünlerin aynı şarjdan alınmasına dikkat edilmesi, yaşanacak ton farklarının önlenmesi adına önemlidir. Rotüş işlemleri için boyadan en az 15 lt olacak şekilde ayrılması ve rötuş işleminde yapılacak inceltmenin ilk uygulamadaki ile aynı olmasına özen gösterilmelidir.

 İNCELTME 
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile en çok %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Dokunma kuruması                : 1-2 saat

İkinci kat uygulaması              : 8 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

15 Litre / Plastik Kova

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
S 23: Buharını solumayın. 
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının. 
S 37: Uygun eldiven giyin. 
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. 
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.