0 552 591 1664

Alya Akrilik Grenli Dış Cephe Boyası

Alya Akrilik Grenli Dış Cephe Boyası

ALYA AKRİLİK GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI

TANIM
Stiren akrilik kopolimer bağlayıcı ve silikon emülsiyon esaslı , – 40 °C  ile + 60 °C arasında esnekliğini kaybetmeyen, yüzeysel sertliğini UV ışınları ile çapraz bağ oluşturarak sağlayan, rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, tekstürlü, mat görünümlü, son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ
Yüksek alkali direncine sahiptir. Güneş ışınlarına, yağış, neme karşı son derece dayanıklıdır. Elastromerik ve teksture özelliği ile beton ve sıvalarda büzülmeden kaynaklanabilecek kılcal çatlakları kapatan son kat dış cephe boyası olarak kullanılır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Binaların dış cephelerinde, beton, sıva, tuğla, eternit vb. mineral yüzeyler üzerine uygulanır.

UYGULAMA
Kabarmış, gevşemiş, eski boyalar kazınır. Macun ile çatlaklar doldurulur. Hazırlanan yüzeyleri sağlamlaştırmak, serbest mikronize tozları yapıştırmak, yüzeyin emiciliğini, boya sarfiyatını azaltmak ve aderansı arttırmak üzere inceltilmeden 1 kat Binder veya Renkli Astar uygulanması tavsiye edilir. Astar kat uygulamasından sonra bekleme süresi ortam şartlarına göre yaklaşık 6-12 saattir. Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması homojen bir kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır. Posteki rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır. Silikonlu  Grenli Dış Cephe Kaplaması henüz yaş iken mercan rulo ile yukarıdan aşağıya desen verilmelidir. Uygulamadan önce mercan rulo malzeme ile doyurulmalıdır. Desenin bozulmaması için, rulonun fazla dolu olmamasına ya da kurumamasına dikkat edilmelidir. Farklı bir desen için posteki rulo da kullanılabilir. Desenin kalınlığı veya inceliği su eklenerek ayarlanabilir. Ancak aşırı su desenin akarak kaybolmasına, örtücülük farklılıklarına ve mevsime göre geç kurumaya yol açabilir.  Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması sertleşmeden yapışkan bantlar dikkatlice sökülmelidir.

Dış cephelerde yapılacak yüksek metrajlı boya işlerinde, ürünlerin aynı şarjdan alınmasına dikkat edilmesi, yaşanacak ton farklarının önlenmesi adına önemlidir. Rotüş işlemleri için boyadan en az 15 lt olacak şekilde ayrılması ve rötuş işleminde yapılacak inceltmenin ilk uygulamadaki ile aynı olmasına özen gösterilmelidir. Rüzgarlı ve sıcak havalarda kuruma çabuk olacağından geniş yüzeylerde ek olmaması için, bina estetiği göz önünde bulundurularak bir etapta bitirilebilecek alanlar seçilmeli, bantlanmalı ve ara vermeden seri uygulama yapılmalıdır.

İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile en çok %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 0,8-1 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Dokunma kuruması                : 3-4 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

25 Kilogram / Plastik Kova

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin. 
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.