0 552 591 1664

Alya Eko Tavan Boyası

Alya Eko Tavan Boyası

ALYA EKO TAVAN BOYASI

TANIM 
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su bazlı, mat görünümlü, iç cephe lüks beyaz tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ 
Yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür. Çok yüksek örtme kabiliyetine sahiptir

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Eski boyalı, macunlu, saten alçılı ve/veya alçıpan vb. iç cephe yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA 
Tavan boyası uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Tavan boyası fırça ve rulo ile iki kat, püskürtme ile tek kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C’de arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi önerilir. Alya Tavan Boyası kullanılmadan önce, orijinal ambalajında, homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Astar uygulanmış yüzeylerde boya uygulaması için 18-24 saat beklenmelidir. Alya Tavan Boyası iki kat halinde, katlar arası en az 2-3 saat beklenerek uygulama yapılır.

İNCELTME 
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %25 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 8-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Dokunma kuruması                : 1 saat
İkinci kat uygulaması              : 6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

20 Kilogram / Plastik Kova

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. 
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.